Skinnputer i fleire variantar  

Skinnputene blir laga av villsauskinn

Pris som på bilder  frå kr.695,-til kr. 995,-